Récemment !

Les samurai célèbres

Jinmu Tenno Sarutahiko no Kami Ohiko no Mikoto Nomi no Sukune Yamato Takeru no Mikoto Jingu Kogo Takeuchi no Sukune Umayado no Mikoto Fujiwara no Kamatari Wake no Kiyomaro Sakanoue no Tamuramaro Bunya no Watamaro Arihara no Narihira Fujiwara no Tadahira Fujiwara no Yukinari Taira no Sadamori Minamoto no Yorimitsu Watanabe no Tsuna Minamoto no Yoriyoshi Hachiman Taro Yoshiie Kiyohara Takenori Taira no Shigemori Minamoto no Yoshihira Minamoto no Yoritomo Minamoto no Yoshitsune Hatakeyama Shigetada Tomoe Gozen Sasaki Takatsuna Kajiwara Kagesue Kumagaya Naozane Taira no Atsumori Nasuno Yoichi Hojo Tokimune Morinaga Shinno Kusunoki Masashige Kusunoki Masatsura Nitta Yoshisada Honma Magoshiro Kikuchi Takemitsu Ohta Dokan Takada Shingen Uesugi Kenshin Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi Akechi Samanosuke Kato Kiyomasa Date Masamune Yamanouchi Kazutoyo’s Wife Tokugawa Ieyasu Honda Tadakatsu Ii Naomasa Tokugawa Iemitsu Tokugawa Mitsukuni Abe Tadaaki Magaki Heikuro Oyama Iwao Nogi Maresuke Yusa Kohei Kaneko Yurin Nishi Takeichi